Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld.nl - 2e druk
online omgeving

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

  • Casussen
  • Nieuw: Video over de Meldcode 2019
  • Nieuw: Geactualiseerde versie hoofdstuk 7 De verplichte meldcode
  • Nieuw: Geactualiseerde versie bijlage 6 Stappenplan meldcode
Extra voor docenten:
  • Docentenhandleiding
NIEUW: alles over de Meldcode 2019
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.